Geng

Saturday, July 23, 2011

Keturunan Penghulu Umat Islam( Nabi Muhammad SAW)


Sedikit Ilmu yang ku mahu berkongsi bersama teman2 walau teman2 lebih hebat dariku mengenai Nasab Kekasih Allah Swt, disini ku mahu menceritakan nasab dari ayahanda dan ibunda Baginda Nabi Muhammad saw agar kita selalu mengingatinya, memang nasab ini umum semua manusia tidak berupaya mengingatinya, tapi kita sebagai pengikut Kekasih Allah yang dicintai dan Hamba yang mengakui Allah itu Tuhan kita maka sewajibnya kita mengingatinya juga walau macamna sekalipun.

1.Bermula dari nasab ayahanda baginda: Muhammad bin ABDULLAH bin ABDUL MUTALIB bin HISYAM bin ABDUL MANAF bin QUSAY bin KILAB bin MURRAH bin KA’AB bin LUAYYI bin GHALIB bin FIHR bin MALIK bin NADHAR bin KINANAH bin KHUZAIMIAH bin MUDRIKAH bin ILYAS bin MUDHAR bin NIZAR bin MA’AD bin ADNAN.

2.Dilaporkan apabila nabi menceritakan salasilahnya sampai kepada Adnan, beliau berhenti lalu berkata, “DUSTA ORANG YANG MENGADA-ADAKAN SALASILAH (NASAB) SELEPAS ITU, WALAUPUN MEREKA ITU BENAR”.Begitu juga pandangan dari Ibnu Abbas yang berkata “APABILA RASULULLAH MENCERITAKAN NASABNYA, BELIAU TIDAK MELEBIHI NASABNYA DARIPADA MA’AD BIN ADNAN BIN UDAD, KEMUDIAN BELIAU BERHENTI DAN BERKATA, DUSTA ORANG YANG MENGADA-ADAKAN NASAB”.Imam Bukhari di dalam Sahihnya juga menyatakan NASAB NABI HANYA SAMPAI KEPADA ADNAN sahaja.Maka kita kena berhati-hati dalam memberitahu kepada masyarakat tentang hal ini.Hanya ada 21 NAMA NASAB BAGINDA dari NASAB AYAHANDA.

3.Manakala dari nasab ibunda baginda: Muhammad bin AMINAH binti WAHAB bin ABDUL MANAF bin ZUHRAH bin KILAB bin MURRAH bin KA’AB bin LUAYYI bin GHALIB bin FIHR bin MALIK bin NADHAR bin KINANAH bin KHUZAIMAH bin MUDRIKAH bin ILYAS bin MUDHAR bin NIZAR bin MA’AD bin ADNAN.Hanya 20 NAMA NASAB BAGINDA dari NASAB IBUNDA.

4.Jelas sekali dari salasilah nabi samada dari nasab bapa dan ibu baginda, bertemu pada datuk yang kelima daripada bapa, iaitu KILAB bin MURRAH kerana KILAB mempunyai 2 orang anak lelaki yang bernama QUSAY dan ZURAH.ABDULLAH adalah daripada QUSAY manakala AMINAH daripada ZURAH, maka ABDULLAH dan AMINAH adalah dari 1 BANGSA iaitu bangsa QURAISY dalam 1 negeri HIJJAZ dan 1 keturunan yang begitu dekat.

No comments:

Post a Comment